Akty prawne - IPRN.pl

Akty prawne

Akty prawne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
    
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2008. zmieniające rozporządzemnie w sprawie opłaty za postępowania kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1788748/DzU163101808.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787411/rNadawanie2008.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1791049/Poz496.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787409/rDoskonalenie.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1790997/rDoskonalenieZmiana.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości
    
http://www.mi.gov.pl/files/0/1787413/rKOZ.pdf

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY . w sprawie wymogów programowych dla kursów specjalistycznych, szkoleń i seminariów, mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomosciami
   
http://www.mi.gov.pl


Pomocne linki

Linki do stron o tematyce prawnej.