Księgi Wieczyste - IPRN.pl

Księgi Wieczyste

Księgi Wieczyste

Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

W celu odszukania księgi wieczystej należy wpisać: Numer księgi wieczystej ...

 

Kliknij link

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

 

Dostęp do dokumentów jest powszechny, ale konieczna jest znajomość numeru księgi.

Takie rozwiązanie ma uchronić przed zaglądaniem do nich np. przez ciekawskich sąsiadów.

W internetowej bazie znajdziemy dokładny obraz księgi, taki jaki znajduje się w dokumentach sądowych.