Projekt samorealizacji - IPRN.pl

Projekt samorealizacji

Kursy » Projekt samorealizacji

Projekt samorealizacji

Wielu z nas planuje swoje życie jakże skrupulatnie. Planujemy własną edukację, planujemy karierę zawodową, planujemy życie osobiste. I choć nasze plany w kontakcie z naturą rzeczywistych realiów podlegają częstokroć znamiennym modyfikacjom, to jednak poczucie celowości stające się naszym udziałem dzięki życiowo nakreślonym projektom jest jakże kuszące i jakże satysfakcjonujące zarazem. Jeśli planowanie życiowo istotnych okoliczności, a następnie realizacja ich w działaniu jest tak wielce pociągające to dlaczegóżby nie nakreślić projektu własnej samorealizacji?
 
Wielu jest tych, którzy mówią nam jakie życie jest. Teraz najwyższa pora abyśmy odkryli jakie życie być może. Człowiek jest twórcą życiowych okoliczności. Nakreślając plan własnej samorealizacji poprzez teraźniejszość rzutujemy w przyszłość nasze najszczytniejsze wyobrażenia dotyczące rzeczywistości. Dążąc do ich realizacji stwarzamy rzeczywistość na miarę naszych najszczytniejszych wyobrażeń. Stajemy się twórcami własnego doświadczenia, doświadczając w naszym życiu materializacji i ucieleśnienia najbardziej istotnych dla nas wartości.
 
Każdy z nas posiada odmienny system wartości, toteż to co najbardziej istotne, wartościowe i cenne dla każdego z nas będzie czymś odmiennym. To co najistotniejsze w projekcie samorealizacji, to wybór  znaczących wartości i dążenie do ich zrealizowania.
Warto pamiętać o tym, że nawet poniechanie wyboru jest aktem dokonania wyboru, więc wybór jest nam przypisany niezależnie od okoliczności. W praktyce poniechanie świadomego wyboru życiowo deklarowanych wartości skazuje jednostkę na wieczne podążanie za presją wartości społecznych, jak również oddaje ją na pastwę jej własnej nieświadomości.
 
Tworząc projekt własnej samorealizacji dokonujemy wyboru istotnych dla nas wartości a następnie dążymy do ich realizacji. Warto przy tym zadać sobie następujące pytania: „ Co jest dla mnie tak naprawdę ważne?” oraz „ Jak mogę to osiągnąć?”.
Pomimo powierzchownej prostoty owych pytań, niewątpliwie posiadają one zarazem istotną głębię, a udzielenie na nie sensownej odpowiedzi nie zawsze jest takie proste.
 
Dla wielu sfera wartości jest sferą tajemną, niezgłębioną i nieprzeniknioną. Bowiem wielu daje unosić się na fali życia, dryfując zgoła bez celu. Coniektórzy wynajdują sobie nierealne cele, których realizacja w kontekście życiowych realiów jest prawie niemożliwa. Są też takie osoby, których cele nie wykraczają poza cele społeczne czy też gatunkowe. Jakże wielu posiada nikłą świadomość celowości w sferze wartości, i jakże niewielu dąży do ich realizacji.
Każdy z nas jest pionierem w sferze wartości, bowiem każdy z nas odkrywa sobie właściwe lądy.
Projekt samorealizacji wyostrza nasze zmysły, nastraja stosownie intelekt, pobudza pokłady emocji i ukierunkowuje naszą wolę. Toteż jeśli skupimy na projekcie samorealizacji całą naszą uwagę wówczas zintensyfikuje się nasze doświadczenie.
 
Sfera wartości przenika całe nasze życie, gdyż wszystko czymkolwiek żyje człowiek istnieje w kontekście jakowejś celowości.
Projekt samorealizacji jest otwarciem się na potencjał możliwości przynależny sferze wartości.
Jeśli  tylko zechcemy uczynić nasze życie bardziej sensownym i treściwym, wówczas projekt samorealizacji jest zapewne czymś co warto rozważyć.
 Człowiek nie tylko jest, ale zarazem się staje. Tworzy sam siebie na drodze dokonywanych wyborów. Uczyńmy przeto nasze człowieczeństwo wedle obranego świadomie ideału.

Autor: Tomasz Stelmachowicz 

http://www.psychotronika.pl/index.php?option=content&task=category§ionid=6&id=147&Itemid=47